Nguồn tin:Trịnh Thu
 • Cập nhật:15/03/2021 04:33:55 CH

Thành lập Hội, Chị hội


NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP

HỘI HỮU NGHỊ SONG PHƯƠNG, ĐA PHƯƠNG

 I. Các điều kiện và thủ tục thành lập Hội (theo Chương II - Điều 5,6,7 tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010):

1. Điều kiện:

- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

- Có Điều lệ.

- Có trụ sở.

- Các thành viên tham gia Hội phải là người có quốc tịch Việt Nam.

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập Hội.

2. Ban vận động thành lập Hội:

- Muốn thành lập Hội, trước hết phải thành lập Ban vận động thành lập Hội. Ban vận động thành lập Hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hội dự kiến hoạt động công nhận.

- Người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động.

- Số thành viên trong Ban vận động thành lập Hội hoạt động cấp tỉnh có ít nhất là 05 người.

* Hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội gồm:

+ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội.

+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hoá; trình độ chuyên môn.

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động.

- Sở Ngoại vụ ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh.

 

* Nhiệm vụ của Ban vận động:

- Vận động hội viên tham gia Hội.

- Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội.

- Ban vận động tự giải thể khi Đại hội bầu ra ban lãnh đạo của Hội.

3. Hồ sơ xin phép thành lập Hội:

- Đơn xin phép thành lập Hội.

- Dự thảo Điều lệ.

- Dự kiến phương hướng hoạt động.

- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.

- Danh sách + Đơn xin tham gia của hội viên.

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội.

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội.

(Hồ sơ được lập thành 2 bộ rồi gửi đến Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội).

II. Tổ chức Đại hội:

* Chuẩn bị:

- Nội dung chương trình tổ chức Đại hội

- Kế hoạch tổ chức Đại hội

- Phân công nhiệm vụ của Ban tổ chức

- Nội dung chi tiết phần Đại hội trù bị

- Nội dung chi tiết phần Đại hội chính thức

- Mời đại biểu.

- Dự kiến BCH.

- Các bài tham luận.

- Văn kiện Đại hội: gồm Chương trình + Nội dung Đại hội + Quyết định thành lập Hội + Báo cáo quá trình vận động thành lập Hội + Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ + Điều lệ Hội.

- Biên bản bầu cử BCH.

- Biên bản họp BCH lần thứ nhất.

- Biên bản thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ.

- Nghị quyết Đại hội thành lập Hội.


Nguồn tin:Trịnh Thu
Tin khác:

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 101
  duong-link-khong-co Hôm nay: 711
  duong-link-khong-co Hôm qua: 1,353
  duong-link-khong-co Tuần này: 2,707
  duong-link-khong-co Tuần trước: 5,386
  duong-link-khong-co Tháng này: 220,839
  duong-link-khong-co Tháng trước: 198,200
  duong-link-khong-coTất cả: 2,371,086