Nguồn tin:Trịnh Thu
 • Cập nhật:15/03/2021 04:28:28 CH

Chức năng và nhiệm vụ


1. Chức năng: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc là một tổ chức chính trị-xã hội, hoạt động chuyên trách về đối ngoại nhân dân; thực hiện chức năng vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước, các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, phát triển.

2. Nhiệm vụ

1.Tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị; cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác giao lưu về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân Vĩnh Phúc nói riêng; đoàn kết Kiều bào Vĩnh Phúc và những người cảm tình với Vĩnh Phúc hướng về xây dựng quê hương Vĩnh Phúc.

- Tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước; giới thiệu hình ảnh Vĩnh Phúc tới bạn bè và cộng đồng quốc tế.

- Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu đối tác, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài; các vấn đề liên quan đến các chương trình, dự án, viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi Chính phủ và các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân nêu trên hoạt động trái với các nội dung đã đăng ký trong giấy phép hoạt động hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam.

4. Hướng dẫn, phát triển các Tổ chức hòa bình, hữu nghị song phương và phối hợp hoạt động của các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh; là đầu mối liên hệ với các cơ quan trung ương, với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc vận động, tiếp nhận viện trợ nhân đạo và phát triển từ các tổ chức phi Chính phủ, các đơn vị, cá nhân người nước ngoài.

Nguồn tin:Trịnh Thu
Tin khác:

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 165
  duong-link-khong-co Hôm nay: 691
  duong-link-khong-co Hôm qua: 1,353
  duong-link-khong-co Tuần này: 2,687
  duong-link-khong-co Tuần trước: 5,386
  duong-link-khong-co Tháng này: 220,819
  duong-link-khong-co Tháng trước: 198,200
  duong-link-khong-coTất cả: 2,371,066