Nguồn tin:
  • Cập nhật:25/01/2019 10:16:06 SA

Ngày 15/9/2018, Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2013. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh; Sở Ngoại vụ; đại diện một số sở, ngành, các thành viên trong Ban Chấp hành và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc.


Tại Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria. Đồng thời chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất tổ chức một số sự kiện ngoại giao; duy trì chặt chẽ quan hệ với Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

http://songv.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/2018/t9/avavinh_phuc_to_chuc_thanh_cong_dai_hoi_hoi_huu_nghi_viet_nam_bulgaria_tinh_nhiem_ky_2018_2023.jpg

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào một số nhiệm vụ như: Mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị, tổ chức hợp tác giao lưu về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Bulgaria; phối hợp vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động có hiệu quả trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc; tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc xúc tiến việc thành lập Hội doanh nhân người Vĩnh Phúc ở Bulgaria. Đồng thời, thực hiện đồng bộ việc quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại nhân dân; chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

http://songv.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/2018/t9/ban%20ch%E1%BA%A5p%20h%C3%A0nh%20m%E1%BB%9Bi%20ra%20m%E1%BA%AFt%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i.jpg

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 11 uỷ viên; ông Tạ Quang Cảnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2023.

                                                                                                                                        Tin,ảnh: Cao Huấn

 


Nguồn tin: